További képek itt

 Enyingi Borkedvelők Rendje I. születésnap 

    

    Az Enyingi Borkedvelők Rendje megalakulásának első éves évfordulóját ünnepelte Advent első vasárnapján.

    Az ünnepség az enyingi Öreghegyen, Horváth Csaba pincéjénél került megrendezésre, ahol Horváth Elemér, Tiszteletbeli Borrendi tag üdvözölte a jelenlevőket. A rendezvényen részt vett a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola igazgatóhelyettese, Dely Tünde, valamint Enying Város Polgármestere Viplak Tibor, aki egyben a Borrend tiszteletbeli tagja is.

    A Borrend Érdemrendet alapított, mely azon borrendi tagnak Adománylevél formájában adható, aki legalább egy év aktív tagsági státusszal rendelkezik. Az adományozást a Borrend Nagytanácsa dönti el. Az adományozott az Érdemrend birtoklásával kiérdemli a Rend címerének viselését. A Borrend fen állásának egy éves alkalmából az alapító tagok ünnepélyes keretek között részesültek eme kitüntetésben.

    A házigazda, Horváth Csaba köszöntője után Enying Város Polgármestere néhány gondolattal megköszönte a Borrend elmúlt egy éves munkáját, kiemelve a várossal való jó együttműködést, többek között a tavaszi szemétszedésben, a bor-maratonon, az enyingi Városnapon való aktív részvételt, az enyingi Iskolával való jó együttműködést és egyben elismerését fejezte ki a Borrend civil szerepvállalásában a közösségben betöltött szerepéért. Említést tett Szent Orbán szobor megépítéséről, ezzel Enying város értékeinek gazdagodásáról. Ezután  a Borrend elnök-nagymesterének, Pallag Mihálynak átadta a Borrend Adománylevelét, és érdemérmét. Ezt követően az elnök-nagymester az alapító tagoknak, Bukta Zsuzsának, Pallag Csengének, Horváth Csabának, és Nagy József Ödönnek ünnepi hangulattal övezve adta át ugyanezen levelet és érdemrendet.

    A hűvös idő ellenére megható és felemelő érzés volt látni az alapító tagok nyakában a munkájuk elismeréseként fénylő érdemérmet.

    Az ünnepség hivatalos része meglepetéssel, az elmúlt egy év eseményeiből, a Borrend tevékenységét összefoglaló film vetítésével zárult. Ezután kötetlen beszélgetéssel, forralt bor fogyasztásával, pohárköszöntőkkel folytatták a születésnapi megemlékezést, melyet a présház melegében, vidám hangulatban, finom vacsora elfogyasztásával koronáztak meg.

Simon Edit

_____________________________________________________________________________________

 

     További képek itt >>>


Enyingi Borkedvelők Rendje II. Ádvent (2015.12.06) 

    Advent második vasárnapján az Enyingi Borkedvelők Rendjének tagjai, Nagy József Ödön pincéjénél gyülekeztek, hogy megünnepeljék e jeles napot. A házigazda nagy szeretettel köszöntötte a Rend tagjait, valamint a megjelent vendégeket, majd átadta a szót, Pallag Mihály elnök-nagymesternek, aki pinceköszöntő idézettel köszöntötte a jelenlevőket.
    A mai nap is a jeles napok közé tartozik, nemcsak az Advent ünnepe miatt, hanem azért is, mert most kerül átadásra a Borrend adománylevele és érdemérme azon tagoknak, akik munkájuk elismeréseként méltóvá váltak annak viselésére.
    Az elnök-nagymester Horváth Csabáné, Komáromi Mihályné, Pallag Márta, és Simon Edit tagoknak átadta a Borrend adománylevelét és érdemérmét. Ezután tájékoztatta a Rend tagjait, hogy december 27-én Az Enyingi Római Katolikus templomban János napi boráldás lesz, melyre a környező települések borkedvelői is meghívást kapnak.
Az est hátralevő részét finom vacsorával, kellemes ízű borokkal és nótás hangulatban töltötték a Rend tagjai.

Simon Edit

_____________________________________________________________________________________

 

     További képek itt >>>


Enyingi Borkedvelők Rendje III. Ádvent (2015.12.13) 

 

_____________________________________________________________________________________

 

     További képek itt >>>


Enyingi Borkedvelők Rendje IV. Ádvent (2015.12.20) 

 

 

 

Készítette: Képiró László Balázs, 2015, E-mail: admin@enyingiborrend.hu