Borrendünk az alábbi feladatokat határozta meg, hajtja végre, és hagyományozza az utókor számára.

 

 • A rend figyelemmel kíséri a környékben működő társadalmi szerveződések
  tevékenységeit, azok által meghirdetett rendezvényeken jelenlétével részt vesz,
  és szükség esetén kezdeményezi a már kialakult szokásokhoz híven az esetleges
  rendezvények időszerű meghirdetését.
 • Védnöki szerepet kíván betölteni, valamint az emberi kapcsolatok kiemelt, és
  segítő szándékú fenntartása mellett teszi le a voksát. Nemesi tisztelettel tekint a
  boros gazdák által elért eredményekre, azok megbecsüléséért szükség esetén
  fellép, védi, és óvja a becsületességet, és az őszinte segíteni akarást, a jobbító
  szándékú kezdeményezést.

 • Különböző díjakat alapít, melyeket rendszeresen adományoz.
 • A rend részt vesz a társadalmi életben, kiemelten a hagyományőrzés, és a civil
  kapcsolatok kibővítése, és természetesen a kultúrált borfogyasztás érdekében.
 • Szóvá teszi, és lehetőségeihez mérten fellép a romboló szándékú
  megnyilvánulással, és cselekedettel szemben. Ellenzi a rosszindulatú
  magatartást.
 • Nem tűri továbbá a hangos, goromba kifejezések használatát. Távol tartja magát
  politikai állásfoglalások megfogalmazásától, azok hirdetésétől, kampányok,
  aktív politikai élet alkalmazásától, és a bennük való részvételtől.
 • Programot készít az utánpótlás szakmai felkészítéséhez.
 • Legalább évente egy alkalommal adományozásával segíti a helyi intézmények
  egyikét, és/vagy az önkéntes szerveződések valamelyikét.
 • A Rend széles körben, lehetőségeihez mérten publikálja eseményeit a kívülállók
  számára.
 • Jó példával kíván a felnövekvő nemzedék előtt járni. Értéket teremt az utókor
  számára.
 • Feladatának tekinti környezetünk megóvását, a környezetszennyezés
  megakadályozását, valamint az energiával való takarékoskodásban példát mutat.
 • Minden évben kiválasztja a rend zászlós borát. A zászlós bor kiváló minőségű,
  borrendet és borvidéket méltó módon képviseli és jellemzi. Ezt egyedi,
  sorszámozott címkével ellátja, és kereskedelmi forgalomba nem hozza.


Készítette: Képiró László Balázs, 2015, E-mail: admin@enyingiborrend.hu