Hitvallásunk:

A Rend nemesi tisztelettel tekint az emberi kapcsolatok irányába, a barátság számunkra cél, és nem eszköz, a baráti kezet olyan szellemben fogadjuk el, ahogyan azt felénk nyújtják. Szóvá tesszük, és lehetőségünkhöz mérten fellépünk a romboló szándékú megnyilvánulással, és cselekedettel szemben, ellenezzük a rosszindulatú magatartást, nem tűrjük a hangos, goromba kifejezések használatát. Őszintén, de reálisan kritizálunk, elfogulatlanul dicsérünk, mert építeni kell, és nem rombolni. Valljuk a szőlő, bor iránti önzetlen szolgálat, a türelem szükségességét. Tiszteljük és becsüljük egymást, és mindenkor együtt működünk közös céljaink megvalósítása érdekében. Minden olyan rendezvényen, ahol bort szolgálnak fel, példát mutatunk a bor iránti tiszteletünkkel, kulturált viselkedésünkkel, öltözködésünkkel, és a bor mérsékletes fogyasztásával. A kulturált borfogyasztásra tanítjuk embertársainkat, megismertetjük őket a borkóstolás művészetével és a fogyasztás szépségeivel. Azon leszünk, hogy ápoljuk és őrizzük az országos, és ezen belül a helyi szőlészeti, borászati és gasztronómiai tradíciókat, népi, nemzeti, nemzetiségi hagyományokat, amelyből a mai modern borászat táplálkozik. Jó példával kívánunk a felnövekvő nemzedék előtt járni. Értéket teremtünk az utókor számára.

Készítette: Képiró László Balázs, 2015, E-mail: admin@enyingiborrend.hu